Privacyverklaring

A. Toepassingsgebied

Deze Privacyverklaring bevat het internetprivacybeleid van VASCO dat van toepassing is op de VASCO website www.vasco.com (“Site”) en andere VASCO websites waarop deze privacyverklaring te zien is. Onderdeel B beschrijft hoe VASCO persoonlijke en naar personen herleidbare gegevens (tezamen “Informatie”), die zij verkrijgt van gebruikers van de Site, vergaart en verwerkt.

Deze Privacyverklaring bevat eveneens het externe privacybeleid van VASCO dat van toepassing is op Informatie die VASCO vergaart en ontvangt van haar kantoren in de Europese Unie (“EU”), Zwitserland, de Verenigde Staten, Zuid Amerika, het Midden Oosten, en Azië en het Stille Oceaangebied. Onderdeel C beschrijft het doel van het vergaren en het gebruiken en openbaren van Informatie van of over personen die direct of indirect met VASCO handelen. Onderdeel D beschrijft hoe VASCO in het algemeen met Informatie omgaat. VASCO streeft ernaar om Informatie te behandelen op een wijze die consistent is met de lokale privacywetgeving van toepassing in de jurisdicties waar VASCO operationeel is.

Door gebruik te maken van deze Site of door uw Informatie te delen met VASCO, verklaart u deze Privacyverklaring en de Gebruiksvoorwaarden van VASCO te hebben gelezen en begrepen en dat u zich daaraan gebonden acht.

Met het oog op deze Privacyverklaring omvat Informatie, maar is niet beperkt tot, de naam, de zakelijke titel, het adres, de contactinformatie (bijv. telefoon- en mobiele nummers), het email- of postadres van een persoon alsmede informatie van juridische entiteiten als bedoeld in de Gegevensbeschermingswet in Zwitserland. Informatie omvat niet de gevoelige persoonsgegevens met betrekking tot het ras of de etnische oorsprong van een persoon of zijn religieuze of geloofsovertuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of conditie, seksuele voorkeur, en het begaan of verondersteld begaan van of de betrokkenheid of veronderstelde betrokkenheid bij een strafrechtelijke procedure.

B. Informatie vergaard via de Site

Soorten Informatie

VASCO kan Informatie over u vergaren als u:

 • de Site of andere VASCO-websites gebruikt of bezoekt;
 • een VASCO-product of -dienst online koopt of verkrijgt;
 • informatie verzoekt over, zich inschrijft of registreert voor een training of ander certificeringsprogramma met VASCO;
 • zich registreert voor de VASCO-nieuwsbrief of toestemming verleent voor het ontvangen van marketinginformatie;
 • elektronisch communiceert met een VASCO-vertegenwoordiger.

Via de Site biedt VASCO onlinemiddelen aan die informatie verschaffen over de productportefeuille van VASCO en aanverwante diensten, ondersteuning, en training, VASCO kantoren en dealerlocaties, vennootschapsrechtelijk nieuws en evenementen voor klanten en investeerders, en carrièremogelijkheden.

VASCO zal de volgende Informatie vergaren wanneer u de Site bezoekt en u zich toegang tot de pagina's daarvan verschaft:

Actieve informatie

Actieve informatie die u aan VASCO verstrekt als u bepaalde VASCO-websites bezoekt, omvatten mogelijk uw naam, bedrijfsnaam, functie, huis- en zakelijk adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiel nummer of andere contactgegevens alsmede demografische informatie zoals uw geslacht, postcode, land, voorkeuren evenals uw gebruikersnaam en wachtwoord, of waar nodig informatie met betrekking tot aflevering en uitvoering, en overige persoonlijke informatie die u bekend wil maken en waar VASCO u van tijd tot tijd om kan verzoeken.

Andere informatie die VASCO actief vergaard omvat mogelijk uw toestemming voor marketingdoeleinden en het gebruik van cookies en andere technieken van informatievergaring, zoals hieronder gedefinieerd, uw cv als u solliciteert naar een functie, gebieden of onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat, uw taalvoorkeuren of soortgelijke informatie waarnaar VASCO u kan vragen.

Passieve informatie

VASCO ontvangt automatisch passieve informatie als u de Site gebruikt of u er toegang toe verschaft, of doordat u gebruikmaakt van bepaalde browsers. Geautomatiseerde passieve informatie omvat onder meer uw IP-adres, browserinformatie en -versie, locatie, datum, tijd en tijdzone, informatie over de netwerkroutering, apparaatversies en soortgelijke informatie. VASCO ontvangt tevens passief gegevens over websiteactiviteiten, die registreren hoe u op de Site komt en hoe u de Site verlaat, hoe u navigeert naar en van de pagina's en koppelingen die u op de Site bezoekt, de duur van uw verblijf op enig gedeelte van de Site, uw voorkeuren voor producten of diensten op basis van het aantal keren dat u een product bekijkt en voor hoe lang, het aantal keren dat u zich toegang verschaft tot de Site of delen van de Site, of tot sites of applicaties van derden die via de Site toegankelijk zijn.

Derden wiens diensten of prestaties VASCO gebruikt voor marketingactiviteiten ontvangen passieve informatie als u de Site of een andere VASCO-website gebruikt waarbij de dienst of presentatie van de derde wordt gebruikt. Dergelijke derden kunnen cookies, webbakens, tags, en vergelijkbare instrumenten gebruiken om VASCO met meetdiensten voor gericht marketinggebruik te verschaffen.

Passieve informatie is voor VASCO niet naar uw naam herleidbaar en VASCO koppelt uw IP-adres niet aan u of aan enige naar uw persoon herleidbare informatie. VASCO kan passieve informatie opslaan met als doel een effectief klikpad te bepalen, om de gebruikerservaring van de Site te testen en te verbeteren, en verwant gebruik voor interne doeleinden.

VASCO ontvangt passieve informatie met behulp van de volgende technieken voor informatievergaring:

Cookies: “Cookies” zijn kleine tekstbestanden die de Site naar uw internetbrowser of harde schijf stuurt en daar stukjes informatie over u opslaat. De levensduur van cookies kan beperkt zijn tot de duur dat u actief bent op de Site; zij worden in dat geval verwijderd zodra u uw browser sluit. Cookies kunnen ook worden opgeslagen in de browser of het geheugen van uw computer en net zolang actief zijn totdat u ze handmatig verwijdert, of totdat ze vervallen. Cookies kunnen een unieke identificator opslaan evenals gebruikersinformatie zoals een IP-adres, navigatiegegevens, servergegevens, duur van gegevensoverdracht, gebruikersvoorkeuren en wachtwoorden waarmee u inlogt op uw account op een VASCO-website of waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van de Site. U kunt het Cookiebeleid van VASCO raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over VASCO’s gebruik van cookies.

VASCO’s marketingactiviteiten omvatten het gebruik van cookies en hermarketingtags van de hermarketingsdienst van Google AdWords waarbij VASCO hermarketing aan eerdere bezoekers van de Site en van andere VASCO-websites zoals shop.vasco.com mogelijk wordt gemaakt door het benaderen of uitsluiten van dergelijke gebruikers met betrekking tot bepaalde marketingactiviteiten. Cookies van Google AdWords maken het op gelijke wijze mogelijk voor VASCO om op de websites van derden te adverteren en op een Google-pagina met zoekresultaten of een site binnen het Google Display Network. Gebruik van gegevens vergaard via cookies van Google AdWords wordt beheerst door deze Privacyverklaring voor wat betreft het gebruik door VASCO en door het Privacybeleid van Google (http://www.google.com/policies/privacy/)voor wat betreft het gebruik door Google. U kunt aangeven hoe Google aan u adverteert door uw voorkeuren op de Google Ad Preferences pagina (http://google.com/settings/ads/onweb)in te stellen en u kunt advertenties op basis van uw interesses uitzetten door uw cookie-instellingen aan te passen (http://www.google.com/settings/ads/onweb)of door de browser plug-in Google Advertising Cookie Opt-Out te installeren (http://www.google.com/ads/preferences/html/intll/en/plugin/).

Op bepaalde VASCO-websites, bijv. blog.vasco.com, maakt VASCO gebruik van Facebook-kenmerken en –instrumenten zoals het taggen van API’s en Custom Audiences Pixel voor gegevens over handelingen van bezoekers aan de Site (“Evenementinformatie”) aan Facebook te verzenden om conversies te herleiden (“Conversieherleiding”) en om VASCO in staat te stellen om een specifiek publiek te creëren voor de producten of diensten die VASCO op Facebook adverteert. Gebruik van dergelijke gegevens wordt beheerst door deze Privacyverklaring voor wat betreft het gebruik door VASCO en door het Gegevensgebruiksbeleid van Facebook (http://www.facebook.com/about/privacy) voor wat betreft het gebruik door Facebook. U kunt uw advertentie-instellingen aanpassen via http://www.facebook.com/about/ads/.

De hermarketingtags van Google AdWords en Facebook, zoals een pixeltag of een duidelijke GIF, zijn stukjes code die VASCO toevoegt aan bepaalde pagina’s van de Site of van andere VASCO-websites. Een tag is een “webbaken” dat verschijnt als een duidelijke, grafische afbeelding van 1x1 pixel afgeleverd door middel van een webbrowser of een HTML-georiënteerde emailclienttoepassing aan een apparaat van de gebruiker. VASCO gebruikt deze remarketingtags in combinatie met cookies om vorige bezoekers aan de Site of andere VASCO-websites te bereiken in verband met de marketing van een product of dienst.

Lokaal gedeelde objecten, ook wel “flashcookies” genaamd, zijn stukjes gegevens die websites die gebruikmaken van Adobe Flash op uw computer kunnen opslaan. VASCO gebruikt de vergaarde informatie om uw navigatiegedrag op de Site te achterhalen. Ga naar www.adobe.com voor informatie over hoe u deze functie kunt uitschakelen. Als u echter lokaal gedeelde objecten uitschakelt of afwijst, hebt u mogelijk geen toegang tot sommige pagina's of functies op de Site.

“Internetprotocoladressen” (IP-adressen) en “logbestanden” worden gebruikt om serverproblemen te herkennen, de inhoud van de Site te verbeteren en samengestelde statistieken over het gebruik van de Site en clickstream-gegevens te genereren. De Site maakt ook gebruik van elektronische afbeeldingen, ook wel webbakens genoemd, om te helpen uw ervaring te personaliseren en standaardanalyses met betrekking tot het verkeer op de Site uit te voeren op een wijze die overeenkomt met cookies. VASCO behoudt zich het recht voor om nieuwe traceringstechnologieën en technieken met betrekking tot het gebruik van de Site te introduceren, behoudens en in overeenstemming met vigerende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt via de “help”-functie de privacyinstellingen van uw internetbrowser beheren zodat u wordt gewaarschuwd zodra er een cookie wordt verzonden of gebruikt en u kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren, afwijzen of verwijderen. U kunt, in het algemeen, op interesse gebaseerde advertenties beheren of volledig uitzetten door uw keuze aan te geven bij www.aboutads.info/choices. Als u cookies afwijst, uitschakelt of verwijdert kan dit betekenen dat u geen toegang hebt tot bepaalde pagina's of belangrijke functies van de Site.

Gebruik en Verwerking van Informatie

VASCO vergaart, gebruikt en verwerkt uw Informatie als wettelijk toegestaan en als door u verzocht en toegestaan.

VASCO slaat Informatie door u online ter beschikking gesteld op zolang u een gebruikersprofiel heeft en voor zover noodzakelijk voor de doeltreffende werking van de Site of om aan juridische vereisten te voldoen. Als u met VASCO communiceert wordt uw Informatie uitsluitend vergaard voor zover dit voor een antwoord noodzakelijk is en wordt dit uitsluitend opgeslagen voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van het doel waarvoor Informatie wordt vergaard en verwerkt, als nader aangeduid in deze Privacyverklaring. Als u uw Informatie in een cv of een vergelijkbaar document verstrekt ter aanduiding van uw interesse in carrièremogelijkheden bij VASCO dan vormt uw Informatie onderdeel van de verzameling kandidaten van VASCO waarbij het VASCO mogelijk wordt gemaakt om u in aanmerking te nemen voor beschikbare functies die met uw kwalificaties overeenkomen.

Gebruikersprofiel, Voorkeuren en Uitzondering

Voor volledige toegang tot bepaalde delen van de Site voor het verkrijgen van een dienst, om informatie aan te vragen, materiaal te downloaden of u te abonneren op, of deel te nemen aan bepaalde VASCO-programma's, kan VASCO van u vragen om een gebruikersaccount te creëren en een gebruikersprofiel te gebruiken. U kunt uw voorkeuren voor het gebruik van de Site of voor het ontvangen van elektronische informatie en marketinginformatie beheren en u kunt daarbij aangeven om te worden opgenomen voor of uitgezonderd van bepaalde programma's en interesses. U kunt u op elk gewenst moment toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel om uw voorkeuren te wijzigen of andere aanpassingen door te voeren.

Voor bepaalde VASCO-websites kan een aparte gebruikersregistratie vereist zijn om toegang tot de op deze websites aangeboden diensten en informatie te verkrijgen. Bepaalde VASCO-websites geven automatisch toegang tot andere VASCO-websites, zodat u door in te loggen op één gebruikersaccount u automatisch kunt worden ingelogd op andere VASCO-websites. Andere VASCO-websites kunnen een ander oogmerk, gebruik en vergaringstechniek hebben dan die welke in deze privacyverklaring staan vermeld. Lees altijd de privacyverklaring van de VASCO-website die u bezoekt door voordat u uw informatie deelt.

Doel van informatievergaring

VASCO vergaart de informatie om toestemming te geven voor toegang tot en het gebruik van de website; om de via de Site aangeboden producten en diensten te leveren; om met gebruikers te communiceren en op informatievragen te reageren; om online-sollicitaties op vacatures en open sollicitaties te verwerken; om technische ondersteuning te bieden en om problemen op te lossen die gebruikers ondervinden tijdens het gebruik van de Site; voor marketingactiviteiten die zijn toegesneden op de behoeften van de gebruiker; om aan vorige gebruikers van bepaalde VASCO-websites opnieuw te markeren en te adverteren en om de resultaten van, en respons op marketingcampagnes te volgen; om gebruikers te informeren over nieuwe productlanceringen, diensten en wijzigingen of updates van de website; om deelname aan gemeenschappelijke discussies, blogs, chatforums, of berichtenforums (“Community Forums”) mogelijk te maken; om toegang te verkrijgen tot downloadbare materialen en middelen van derden; om gegevens te analyseren, met inbegrip van het anonimiseren van persoonlijke informatie; om te controleren of gebruikers zich houden aan de servicevoorwaarden; om de veiligheid te vergroten en om VASCO te beschermen tegen fraude of ander laakbaar gedrag.

Informatie in Community Forums

VASCO kan Community Forums op de Site en andere VASCO-websites aanbieden waar u naar keuze deel aan kunt nemen. U bent zelf verantwoordelijk voor Informatie en content die u plaatst en u erkent dat Informatie die u aanbiedt toegankelijk is voor, en vergaard en gebruikt kan worden door de gebruikersgemeenschap. U erkent en komt overeen dat VASCO geen zeggenschap over Informatie en content heeft die gebruikers delen en VASCO oefent in het algemeen geen toezicht uit op Informatie van gebruikers en content geplaatst op de Community Forums. VASCO behoudt zich het recht voor om content geplaatst op de Community Forums te beoordelen en om content te schrappen of te verwijderen, geheel dan wel gedeeltelijk, waarvan VASCO van mening is dat dit beledigend of onbehoorlijk is en om voortdurende deelname van de gebruiker verantwoordelijk voor dergelijke content niet langer toe te staan.

Als u Informatie of content op een Community Forum plaatst dan garandeert en verklaart u dat u het recht heeft dit te publiceren en u kent VASCO een eeuwigdurende, gratis, wereldwijde licentie toe voor het gebruik, verzenden, weergeven, kopiëren, distribueren en exploiteren van dergelijke content.

Aanvullende Berichten

Gebruikers die erin toestemmen om aanvullende berichten te ontvangen worden toegevoegd aan de interne mailinglijst van VASCO en zullen productinformatie ontvangen via e-mail, telemarketing, fax, sms en de post, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Met toestemming van de gebruiker kan VASCO ook persoonlijke informatie vrijgeven en overdragen aan partners en wederverkopers van VASCO voor het marketen van producten en diensten van VASCO.

Indien u niet langer dergelijke informatie wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden zoals dit in het afzonderlijke bericht is beschreven, of VASCO hiervan op de hoogte stellen via het postadres dat in deze privacyverklaring staat vermeld. U wordt dan binnen tien (10) werkdagen van de abonneelijst verwijderd.

Links naar Andere Internetsites

De privacyregels nader uiteengezet in deze Privacyverklaring zijn uitsluitend van toepassing op deze Site en de nader aangeduide activiteiten. Andere websites, ongeacht of deze door VASCO of door derden worden beheerd, kunnen andere privacyregels hebben. Bestudeert u het privacybeleid van dergelijke andere websites waar u via de Site toegang toe verkrijgt. VASCO is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden of voor naleving door derden van de toepasselijke wet- en regelgeving.

C. Informatie vergaard via algemene handelingen met VASCO wereldwijd

Soorten Informatie

VASCO kan Informatie van of over u vergaren als u:

 • een VASCO-product of -dienst koopt, hetzij direct van VASCO hetzij via een wederverkoper;
 • een overeenkomst met VASCO tekent of een persoon of entiteit met een contractuele relatie met VASCO vertegenwoordigt;
 • contact met VASCO opneemt per telefoon of schriftelijk.

VASCO vergaart uitsluitend actief de Informatie die nodig is voor het uitvoeren van een specifieke overeenkomst of een verzochte activiteit. VASCO verkrijgt dergelijke Informatie over het algemeen van een persoon of entiteit die een overeenkomst met VASCO aangaat (“Contractpartij”) en omvat:

 1. de naam en het adres van een Contractpartij;
 2. de naam, de functietitel, en de contactgegevens van een persoon die de Contractpartij vertegenwoordigt;
 3. de naam en het adres van een persoon die de geregistreerde eigenaar van een Contractpartij is, of een geregistreerde eigenaar-directeur of een beursgenoteerde onderneming die direct of indirect VASCO contracteert, als door dwingend recht vereist;
 4. de bankrekeninggegevens van een Contractpartij die recht heeft op ontvangst van betaling van VASCO;
 5. de naam en de contactgegevens van een persoon namens wie of voor wie een VASCO-antwoord of –handeling wordt verzocht of noodzakelijk is.

Kennisgeving

Door middel van deze Privacyverklaring geeft VASCO u kennis van de doelen waarvoor VASCO Informatie van en over u vergaart. Als u een overeenkomst met VASCO sluit namens of voor een andere persoon of entiteit dan erkent en komt u overeen met het gebruik en de verwerking van Informatie die u VASCO verschaft in overeenstemming met deze Privacyverklaring. VASCO zal u kennisgeven in geval Informatie voor een ander doel wordt gebruikt. Ter naleving van de toepasselijke wetgeving kan VASCO u verzoeken om uw instemming met deze Privacyverklaring op schrift te stellen.

Vergaring, Gebruik en Verwerking van Informatie

VASCO vergaart uitsluitend Informatie van een Contractpartij en zijn vertegenwoordigers en gebruikt deze Informatie uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de implementatie en uitvoering van een overeenkomst. VASCO vergaart, gebruikt en verwerkt dergelijke Informatie in overeenstemming met de overeenkomst en de specifieke instructies van de Contractpartij die dergelijke Informatie verschaft.

Informatie, direct dan wel indirect, vergaart van of over een Contractpartij en zijn vertegenwoordigers kan door VASCO in de EU, Zwitserland, de Verenigde Staten, en in de landen waar VASCO operationeel is worden gebruikt en verwerkt als redelijkerwijs verwacht in het kader van de uitvoering van de specifieke verantwoordelijkheden van de relevante afdelingen van VASCO, bijv. de uitvoering van een behoorlijke overeenkomst en naleving van de transactiewetgeving; naleving van algemeen toepasselijke wetgeving en rapportagevereisten; fabricage en bewerking van een product in overeenstemming met bepaalde klantvereisten, levering van soft- of hardware producten, verschaffing van onderhoud en ondersteuning of levering van professionele, incidentele of overige overeengekomen diensten; inkoop van benodigdheden en diensten: verwerking van betalingen, audits; het uitvoeren van onderzoek, marketingevenementen en gerelateerde promotieactiviteiten.

Als VASCO Informatie of andere persoonsgegevens ontvangt die niet werden verzocht dan zal VASCO dergelijke Informatie of andere persoonsgegevens op dezelfde manier behandelen als actief vergaarde Informatie waar de Informatie, naar goeddunken van VASCO, belang voor een overeenkomst of transactie heeft waar VASCO partij bij is. In overige gevallen, en waar praktisch, zal VASCO de Informatie of andere persoonsgegevens verwijderen of vernietigen.

Geen Informatieregistratie

VASCO verwerkt geen of antwoordt niet op “Geen Informatieregistratie” (“Do Not Track”) signalen van uw browser of andere mechanismen die een consument in staat stellen een keuze te maken voor wat betreft de vergaring van persoonsgegevens met betrekking tot online-activiteiten over tijd en over websites of onlinediensten van derden.

D. Algemene bepalingen

Openbarmaking en Overdracht van de Informatie

De hostservers voor de VASCO-Site bevinden zich in België. Omdat VASCO deel uitmaakt van een mondiale bedrijvengroep kan VASCO de door u op de Site verstrekte Informatie en Informatie aan VASCO verschaft delen met en overdragen aan ondernemingen gelieerd met VASCO in de Verenigde Staten, Zwitserland, de EU of andere locaties, voor zover dit wettelijk is toegestaan en aangewezen voor de doelen die in deze privacyverklaring staan beschreven.

Uw informatie kan overal ter wereld worden overgedragen, benaderd en opgeslagen voor zover dit nodig is voor het leveren van de producten en diensten en voor de redelijke uitvoering van de zakelijke transacties en handelingen van VASCO. VASCO kan de informatie vrijgeven en overdragen aan IT-aanbieders, subcontractanten en andere derden die assisteren bij de werking van de Site of bij de levering van producten, diensten of de uitvoering van aanverwante activiteiten.

Sommige ontvangers van de informatie zijn mogelijk gevestigd binnen uw eigen rechtsgebied of elders, met inbegrip van landen die mogelijkerwijs geen toereikend beschermingsniveau bieden zoals dit wordt bedoeld in de Europese richtlijn betreffende gegevensbescherming (95/46/EG). In dit geval zal VASCO er op andere wijze voor zorgen dat, voordat VASCO de informatie overdraagt, de ontvanger van de gegevens de informatie in toereikende mate beschermt. Alle ontvangers van de informatie worden verplicht de informatie veilig te bewaren. Een ontvanger van gegevens die bevoegd is om gegevens te verwerken wordt verplicht om de informatie te verwerken volgens de instructies van VASCO.

VASCO kan uw informatie uitsluitend bekendmaken aan wetshandhavende instanties of andere overheidsfunctionarissen indien dit een wettelijke vereiste is (inclusief de Wet op Informatievrijheid en vergelijkbare wetgeving) of ten behoeve van een gerechtelijke procedure, wanneer dit nodig is om fysieke of financiële schade te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermoede of daadwerkelijke fraude of een onwettige activiteit.

VASCO kan de informatie ook vrijgeven en overdragen, behoudens de vereisten van vigerende wetgeving en voor zover dit nodig en aangewezen is, om de veiligheid van de Site te beschermen, om VASCO, aan VASCO gelieerde ondernemingen, directeurs, functionarissen, werknemers en andere partijen te beschermen of in verband met de volledige of gedeeltelijke verkoop of overdracht van de onderneming van VASCO.

VASCO zal u op de hoogte brengen indien er een wijziging plaatsvindt in verband met het gebruiken, vrijgeven of opslaan van uw informatie ten opzichte van hetgeen is medegedeeld op het moment dat de informatie werd vergaard. Indien u een zodanige kennisgeving ontvangt staat het u vrij om, indien mogelijk, van deze wijziging te worden uitgezonderd, of kunt u uw gebruikersaccount beëindigen of uw gebruik van de Site staken.

Toegang tot en Correctie van Persoonlijke Informatie

U hebt rechtstreeks toegang tot de informatie in uw gebruikersprofiel en u kunt deze informatie aanpassen, actualiseren of geheel of volledig verwijderen, of u kunt VASCO via privacy@vasco.com verzoeken om deze informatie te wijzigen of te verwijderen in overeenstemming met vigerende wet- of regelgeving. VASCO zal elke redelijke inspanning verrichten om zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen. VASCO kan echter de toegang tot uw informatie beperken voor zover dergelijke toegang onder de gegeven omstandigheden een onredelijke belasting of onredelijke kosten met zich meebrengt, of voor zover dit anderszins volgens internationale normen is toegestaan. Om uw privacy en veiligheid en de integriteit van uw Informatie te bewaren kan VASCO redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te controleren alvorens op uw verzoek in te gaan en om een verzoek dat betrekking op uw Informatie heeft te verifiëren wanneer dit anoniem wordt ingediend of wanneer dit onder een aangenomen naam wordt gedaan.

Gegevensveiligheid

Ingevolge vigerende wet- en regelgeving treft VASCO redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw informatie te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging of verlies, wijziging, ongeautoriseerde bekendmaking of toegang.

Herzieningen van deze Privacyverklaring

VASCO zal, wanneer dit nodig is, deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen overeenkomstig wijzigingen op deze Site, van de beschikbare diensten, of om te voldoen aan wet- en regelgeving. VASCO kan van u vragen om te bevestigen dat u een herzien privacybeleid begrijpt wanneer u zich aanmeldt voor aanvullende diensten. Het is raadzaam deze privacyverklaring te raadplegen voordat u aanvullende informatie verstrekt. Indien u het niet eens bent met de privacyverklaring van VASCO, verschaf u dan geen toegang tot, en maak dan niet langer gebruik van deze Site, en verstrek dan geen informatie aan VASCO. Over belangrijke herzieningen van deze privacy zult u elektronisch of op andere wijze die VASCO adequaat acht om uw aandacht te verkrijgen, zoals een prominente publicatie op deze Site, op de hoogte worden gebracht.

Contact

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of de privacyregels van VASCO of als u een papieren versie van deze Privacyverklaring in een vorm overeenkomstig de op u van toepassing zijnde Gegevensbeschermingswetgeving wenst te ontvangen, neem dan via onderstaande contactgegevens contact op met VASCO:

Internationaal hoofdkantoor (postadres)
VASCO Data Security International GmbH
Postfach
CH-8058 Zürich-Flughafen
Zwitserland
Fax: +41 43 555 35 01
e-mail: privacy@vasco.com

Als de termijn voor het antwoorden op een verzoek niet specifiek door de wet wordt voorgeschreven dan tracht VASCO uw vragen of zorgen in de kortst mogelijke termijn te beantwoorden; complexere vragen en verzoeken kunnen echter meer tijd in beslag nemen.

Laatste keer bijgewerkt: 28 september 2016
Dank u voor uw interesse in VASCO’s eID-kaartlezers. Onze naam is veranderd naar OneSpan..

OneSpan wil voor uw bedrijf een partner zijn die aan al uw noden kan voldoen, of het nu om authenticatie, beveiliging van mobiele apps, fraude-analyse of het ondertekenen van elektronische documenten gaat.

Vanaf 30 mei 2018 worden onze eID-kaartlezers niet meer rechtstreeks aan eindklanten verkocht.

De eID-kaartlezers die vroeger via deze site aangekocht werden, blijven we ondersteunen gedurende de garantieperiode.

Indien u een eID-kaartlezer wenst aan te kopen, kan u terecht bij een van deze resellers:


Contacteer ons gerust voor bijkomende informatie via ons contact form.


Share | |